top of page

MÅNADENS VÄLGÖRENHET

Vi strävar efter att bygga en plattform för autentiska interkationer online, som betyder mer än bara transaktioner och validering. Det är tuffa tider för många och vi tror att det behövs fler sociala ställen att vända sig för att samla styrka, ge stöd så att så att vi orkar hålla ut och hålla igång.

Denna månad har vi valt att donera 10% av vår vinst till:
 

Mind grundades 1931 och hette ursprungligen Sfph (Svenska föreningen för psykisk hälsa).

Mind har sedan 1931 arbetat för psykiska hälsa. En av förgrundsfigurerna i starten var Viktor Wigert, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet.

Han åker i maj 1930 till Washington där den första internationella kongressen om Mental Hygiene ägde rum. Viktor Wigert blir mycket inspirerad av sina upplevelser och försöker fånga så mycket som möjligt av den mäktiga mental health-rörelsen som växt fram i USA, och den moderna psykiatrin utanför sjukhusmurarna.

Den 23 april 1931 hålls på Läkarsällskapet i Stockholm ett upplysnings- och diskussionsmöte om psykisk hälsovård. Viktor Wigert är den drivande kraften bakom inbjudan. Dessutom står 31 personer bakom mötet: statsråd, borgarråd, riksdagsledamöter, generaldirektörer, läkare och pedagoger.

Det är ett samhällsperspektiv på psykisk hälsa och ohälsa som kommer till uttryck i inbjudan. Det talas om förebyggande åtgärder på den psykiska folkhälsans område. Kunskapsspridning anses som viktigt, och inbjudan andas en tilltro till samhällsorgan som i tid kan ingripa när någon hotas av psykisk ohälsa.

Den 23 november 1931 samlas 225 personer och lyssnar till anföranden av Viktor Wigert, Emilia Fogelklou, Kerstin Hesselgren med flera, som alla belyser psykisk hälsovård ur olika synvinklar. Därefter förklaras Svenska föreningen för psykisk hälsovård bildad (Sfph).

Föreningens uppgift blir enligt stadgarna:

”att främja den psykiska hälsovården, till bevarande av psykisk jämvikt och hälsa hos friska personer, till förebyggande av nervösa och psykiska sjukdomstillstånd hos därav hotade personer samt till förbättrande genom ändamålsenliga vårdåtaganden av dem som drabbats av sådana sjukdomar.”

bottom of page